Начало

Начало

Списък на продуктите с марка Basf

Basf
Basf
  • Нов

  АКРОБАТ ПЛЮС ВГ

  7,40 лв.
  АКРОБАТ ПЛЮС ВГ е системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури
  • Нов

  Алверде 240 СК

  5,60 лв.
  Алверде 240 СК е нов селективен инсектицид. Наследникът на Регент. Вашето решение срещу колорадски бръмбар и доматен листоминиращ молец.
  Код: 1136
  • Нов

  Вазтак Нов 100 ЕК

  4,90 лв.
  Вазтак Нов 100 ЕК е пиретроиден инсектицид с бързо начално действие за борба срещу неприятели по лозя, овощни, житни, технически и зеленчукови култури
  Код: 1215
  • Нов

  Вивандо

  28,00 лв. От
  Вивандо е нов фунгицид с уникален механизъм на действие и газова фаза за контрол на брашнестата мана при лозя и зеленчуци.
  Код: 1135
  • Нов

  ДАГОНИС

  5,60 лв.
  Дагонис е нов мултикроп фунгицид за мултизащита в зеленчуци. Дагонис осигурява дълготрайна защита срещу широк спектър от гъбни болести в много зеленчукови култури.
  • Нов

  ДЕЛАН 700 ВГ

  2,50 лв.
  ДЕЛАН 700 ВГ е фунгицид с предпазно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури
  • Нов

  ДЕЛАН ПРО

  14,60 лв. От
  Делан про е нов системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу обикновена мана, черно гниене, екскориоза по лозя, и струпясването по ябълки и круши
  Код: 1121
  • Нов

  КАБРИО ТОП

  20,00 лв. От
  Кабрио топ е системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за едновременна борба срещу обикновена мана, брашнеста мана и сиво гниене по лозя
  • Нов

  КОЛИС

  9,30 лв.
  Колис е системен фунгицид срещу брашнеста мана по краставици и лозя Допълнително действие срещу сиво и пеницилийно гниене по лозата
  • Нов

  КУМУЛУС

  4,00 лв.
  Кумулус е контактен фунгицид с предпазно и фумигантно действие за борба срещу брашнеста мана по лоза и ябълка
  • Нов

  Орвего

  8,30 лв.
  Орвего е нов системно-контактeн фунгицид за контрол на обикновената мана при лозя, зеленчуци и картофи.
  Код: 1140
  • Нов

  Ридомил Голд МЦ 68 ВГ

  4,20 лв. От
  Ридомил голд е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
  Код: 1118