Хербициди - борба с плевели

СТОМП АКВА
35,00 лв.
(с данък)
Почвен хербицид с уникална микрокапсулна формулация за по-продължително и ефикасно действие в борбата срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при полски, технически и зеленчукови култури
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК
25,00 лв.
(с данък)
Дуал Голд 960 ЕК е селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели.
ЗЕНКОР 600 СК
От 4,50 лв.
(с данък)
Зенкор 600 СК е системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса.
ПАНТЕРА 40 ЕК
10,60 лв.
(с данък)
ПАНТЕРА 40 ЕК е системен селективен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и плевели в широколистни земеделски култури. Притежава изключителна ефективност и пълен контрол на самосевките от житни култури.
Магнето Топ 464 СЛ
От 7,00 лв.
(с данък)
Магнето Топ 464 СЛ е селективен, листен, системен хербицид за борба с широклистни плевели в т.ч и устойчивите на 2, 4 Д при житните култури. Код: 1120
ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС
11,20 лв.
(с данък)
ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕС е селективен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни плевели при много широколистни култури по време на вегетация
Хербоксон ТОП
4,50 лв.
(с данък)
Хербоксон ТОП е селективен листен хербицид със системно действие за борба с широколистни плевели в житни култури. Код: 1119
НАСА ТАФ
От 11,80 лв.
(с данък)
Тотален листен системен хербицид. Унищожава както надземните части, така и кореновата система на плевелите.
ОПТИКА ТРИО
От 8,50 лв.
(с данък)
Оптика трио е селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.